Felhasználási feltételek

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.emsr.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 

Információk

A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A www.emsr.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.-nek, elfogadja, hogy a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 

Szerzői jog

A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.